Psychoterapia psychodynamiczna Katowice – co to jest i czy pomaga?

Terapie psychologiczne są potrzebne wielu osobom, niezależnie od wieku, płci czy wykształcenia. Coraz więcej osób decyduje się na powierzenie swoich problemów ze zdrowiem psychicznym specjaliście. Jednak zanim to zrobią, chcą jak najwięcej dowiedzieć się o przebiegu samej terapii, jak to wszystko wygląda i co najważniejsze – czy działa i pomoże.

Psychoterapia Katowice – rodzaje

Różnych podejść i nurtów w psychoterapii jest bardzo wiele. Jednym tchem można wymienić, chociażby terapia humanistyczną, egzystencjalną, systemową czy poznawczo-behawioralną. Tematem tego artykułu jest coraz bardziej popularna terapia psychodynamiczna. Na czym polega to podejście?

Psychoterapia Katowice – podejście psychodynamiczne

Przede wszystkim w tym podejściu terapeuta Katowicehttp://psychologkatowice.com.pl – zajmuje się uczuciami pacjenta po to, by pomóc mu zrozumieć nieuświadomione przyczyny jego cierpienia i negatywnych zachowań. Dzięki temu, że zostaną one niejako wyjęte z nieświadomości, pacjent będzie miał większy wpływ na swoje życie.

Autorem i odkrywcą tej terapii jest Zygmunt Freud i to jego odkrycia oraz psychoanaliza są bazą i podstawą tego nurtu. Warto jednak podkreślić, że terapia psychodynamiczna jest otwarta na rozwój psychatrii i płynnie integruje jej najważniejsze odkrycia w swoim podejściu do pracy z pacjentem.

Psycholog Śląsk – jak prowadzi psychoterapię psychodynamiczną?

W podejściu psychodynamicznym bardzo ważna jest współpraca psychoterapeuty z pacjentem. Ten pierwszy powinien stawiać hipotezy, zadawać pytania, dzielić się obserwacjami, wszystko po to, aby w ten sposób pomóc pacjentowi w lepszym zrozumieniu siebie. Od pacjenta oczekuje się, że będzie szeroko dzielił się swoimi uczuciami i przeżyciami w ten sposób, aby terapeuta zrozumiał jego problem i mógł mu pomóc.

W kształtowaniu człowieka bardzo ważne są pierwsze lata jego życia, dlatego też terapeuta prawdopodobnie poruszy ten temat na jednej z pierwszych sesji psychoterapii. Nie jest to jednak najistotniejszy element terapii. Ma on znaczenie jedynie wtedy, gdy dziecięce lata rzeczywiście mają wpływ na obecną sytuację pacjenta.

Terapeuta Katowice – relacja z pacjentem

Jednym z podstawowych elementów psychoterapii psychodynamicznej jest relacja terapeutyczna. To dzięki niej pacjent może przeżywać emocje, które zostają przeniesione na terapeutę. Natomiast psycholog Śląsk pomaga w uświadomieniu sobie tych przeżyć, a dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu potrafi z pacjentem przepracować te emocje i umożliwia przeżycie korekcyjnego doświadczenia emocjonalnego, które ma za zadanie wywołać trwałe zmiany w jego osobowości.

Terapia psychodynamiczna – efekty

W ostatnich latach pojawiło się sporo doniesień naukowych, że podejście psychodynamiczne jest skuteczne w leczeniu takich przypadłości, jak nerwice, a także zaburzenia depresyjne, lękowe i osobowości. Aby jednak psychoterapia tego typu miała szanse działać, potrzeba cyklu regularnych spotkań, około 1-2 razy w tygodniu w sesjach po około 50 minut. Cała psychoterapia może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.